ARHIVAREA FIZICĂ

Serviciul nostru de arhivare pune la dispoziție specialiști care organizează documentele într-o formă standardizată legal, în funcție de criteriile alese de client, facilitând accesul rapid și ușor la documente.

DE CE ARHIVAREA FIZICĂ?

 

Arhivarea documentelor presupune indexarea și organizarea acestora în așa fel încât să se ofere un acces facil, rapid, la oricare informație necesară și să se asigure păstrarea calității documentelor pentru o perioadă cât mai lungă de timp, reducând riscul de pierdere sau deteriorare a documentelor.

1. Crearea arhivei

Analizăm dosarele companiei tale și încercăm să stabilim un indicativ după un nomenclator arhivistic și după termenul de păstrare.

2. Crearea unui nomenclator arhivistic

Realizăm un mod de sistematizare a documentelor care să ne ajute să le grupăm și să constituim dosarele ce vor forma arhiva companiei tale. Trebuie să știi că această activitate este obligatorie prin lege.

3. Ordonarea, clasificarea și împărțirea

Sortăm toate datele personale și le grupăm în funcție de anumite criterii (alfabetic, cronologic, tematic sau conform termenelor de păstrare, respectiv nomenclatorului arhivistic).

4. Realizarea dosarelor

Stabilim o ordine și anumite termene de păstrare, conform nomenclatorului arhivistic, eliminăm ulterior din interiorul dosarelor toate elementele suplimentare (de la agrafe, la ciorne), iar apoi le legăm în coperți de carton, cu un număr fix de foi, respectând toate normele impuse de Arhivele Naționale. În final, fiecare dosar va avea pe copertă elementele esențiale de identificare (indicativul din nomenclator, an, număr de file, cotă, etc.)

5. Inventarul dosarelor

În această etapă adunăm și înregistrăm riguros toate datele din compania ta (dosare, agende, registre, hărți, fotografii, etc.). În funcție de cerințele tale și de soluția pe care o considerăm optimă, îți vom pune la dispoziție inventarul rezultat, atât în format analog (pe hârtie) cât și în format electronic.

Pachete