TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE

Trebuie să actualizați acest document pentru a reflecta T&C.

Textul de mai jos servește drept sugestie și nu implică responsabilitatea Odoo S.A.

  1. Clientul renunță expres la termenii și condițiile sale standard, chiar dacă acestea au fost elaborate după aceste termeni și condiții standard de vânzare. Pentru a fi valabilă, orice derogare trebuie să fie convenită expres în avans scris.
  2. Facturile noastre sunt de plată în termen de 21 de zile lucrătoare, cu excepția altui termen de plată indicat fie pe factură, fie pe comandă. În cazul neplății până la data scadenței, Constructim Imobiliare SRL reține dreptul de a solicita o plată fixă de dobândă în valoare de 10% din suma rămasă datorată. Constructim Imobiliare SRL va fi autorizat să suspende orice furnizare de servicii fără avertizare în cazul întârzierii platii.
  3. Dacă o plată este încă în așteptare mai mult de șaizeci (60) de zile după termenul de plată, Constructim Imobiliare SRL rezervă dreptul de a apela la serviciile unei companii de recuperare a creanțelor. Toate cheltuielile legale vor fi suportate de către client.
  4. Anumite țări aplică reținerea la sursă pe suma facturilor, în conformitate cu legislația internă. Orice reținere la sursă va fi plătită de clientul autorităților fiscale. Sub nicio formă nu poate Constructim Imobiliare SRL devin implicați în costuri legate de legislația unui țară. Suma facturii va fi astfel datorată Constructim Imobiliare SRL în întregime și nu include niciun cost legat de legislația țării în care clientul se află.
  5. Constructim Imobiliare SRL se angajează să facă tot ce-i în putință pentru a furniza servicii performante în timp util, în conformitate cu termenele convenite. Cu toate acestea, niciuna dintre obligațiile sale nu poate fi considerată o obligație de a obține rezultate. Constructim Imobiliare SRL nu poate în niciun caz, fi solicitat de client să apară ca o parte a treia în contextul oricărei reclamații pentru daune depuse de către client de către un consumator final.
  6. Pentru ca acesta să fie admisibil, Constructim Imobiliare SRL trebuie să fie notificat de orice reclamație prin intermediul unei scrisori trimise prin poștă înregistrată la sediul său în termen de 8 zile de la livrarea bunurilor sau furnizarea serviciilor.
  7. Toate relațiile contractuale vor fi guvernați exclusiv de România legislație.